СЪБОРНО СЛОВО

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ПЪТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

Съвременните музиканти говорят върху музиката, произнасят се за произведенията на велики гении в тази област, изнасят техните мнения. Каквито и да са мненията...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ТРИТЕ УХАНИЯ

Има въпроси в живота, които от хиляди години насам са занимавали човешкия ум, но въпреки това и досега още не са разрешени. Всеки човек има поне по един...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

СЪЩЕСТВЕНИ ВРЪЗКИ

Животът на съвременните хора се обуславя от четири вида отношения, математически определени. Те са отношения към сърцето, към ума, към душата и към духа...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

СВОБОДНО ДАВАНЕ

Йоан 6: 1–9 Животът на хората се определя от проявите на техния ум и на тяхното сърце. От стремежите на ума и на сърцето на човека зависи и животът му. Всеки...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ДА ПОЗНАВАТ

Христос казва: „Да имате любов помежду си.“ Както виждате, отдавна се говори за Любовта, но въпреки това тя пак остава неразбрана. И преди Христа се е говорило...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ЧЕТИРИТЕ ПРАВИЛА

Всички хора искат да имат успех в живота си, но въпреки това нямат. Защо? – Защото не спазват съществените правила, без които животът им се обезсмисля. За да...