СЪБОРНИ БЕСЕДИ

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Сочни храни

В първата глава от книгата на пророк Данаил се вижда силата на убеждението. Голяма е силата на човека, който има убеждение! Който няма убеждение, той не може...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Проява на Любовта

Ще ви дам следните мисли: Това, което тече, е вода. Това, което стои, е камък. Това, което лъха, е въздух. Това, което нуди, е сила. В 14-та глава от...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Ценност на нещата

Всяко нещо, което човек има или което знае, съдържа нещо ценно в себе си. Въпреки това, човек често не цени онова, което знае и което притежава. Тази е...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Пробни страдания

В двете прочетени глави от Йеремия 9-та глава и от Йоан 18-та глава виждате двама души, които са претърпели големи разочарования. Йеремия е човек от Стария...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Несъвместими неща

Красота без очи, мъдрост без уши, ученост без нос, любов без уста, сила без ръце и доброта без крака са несъвместими неща. Остави на почивка в дома си всички...