ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Музикални прояви

Тайна молитва Всички хора се запитват кои са причините за злото. Представете си, че вдигнете едно дете над главата си, подхвърлите го във въздуха и по...

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Свещеният трепет

Тайна молитва Ще прочета 138. псалом. Като четете този псалм, виждате какви разбирания е имал пророкът. Макар и преди хиляди години да е написан, този псалм не...

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Правата посока

Прочетете 16. глава от Първо послание към коринтяните, за да видите как са живели старите вярващи. Те не са мислили, че някой ще чете как са живели, обаче вие...

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Хикс, игрек и зет

Тайна молитва Сега ще задам въпроса: защо идва пролетта в Природата? Някои могат да отговорят на този въпрос, защото го разбират, а други могат да отговорят...

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Възстановяване

  Размишление Тема за следващия път:„Най-важната работа, която човек започва сутрин“.   Сегашните хора говорят за правилно разбиране на живота. За да...

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Специфична работа

Размишление Често се говори за времето в смисъл, че е добро или лошо. Някои казват, че времето е добро, а други – че е лошо. Кое време е добро? Което е...

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Събиране и изваждане

Размишление Как ще отговорите на въпроса защо хората се събират на едно място? Две причини има за събирането на хората: когато искат да направят едно добро или...