ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Осмисляне на живота

Тайна молитва Като изучават живота, хората се натъкват на различни символи, които за мнозина са случайни. Например буквите ж, з, с са символи. Дали са...

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Музикален живот

 Размишление върху Доброто Съвременните хора работят, трудят се, мъчат се, но нямат онзи резултат, който очакват. Защо? Липсва им нещо. Всеки знае какво му...

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Свобода на съзнанието

  Размишление Има един важен процес в човешкия живот – освобождаване на съзнанието. За да освободи съзнанието си от ненужния баласт, човек трябва да сложи...

1931 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Разбрани неща

Тайна молитва Съвременните хора искат да разберат всичко, което става около тях. За всяко нещо те искат обяснение. Има неща, които се разбират и без обяснения;...