МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

1923 МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Разумният живот

Учителя поздрави с формулата: „Само светлият път на Мъдростта води към Истината.“  Ние отговорихме: „Тя постоянно ни весели.“  Тайна молитва   Тази вечер...

1930 МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Първият ден

В човешкия живот има два главни момента: когато човек заминава за другия свят, или умира, и когато умрелият се връща обратно на земята, т.е. когато оживява...

1929 МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

НА ПЛАНИНАТА

Сега вие сте дошли на планината, но и говедарят извел говедата си нависоко. Това може да ви послужи като предметно учение, да се замислите малко върху...

МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

МОК 1г. ДВАТА ПЪТЯ

Двата пътя Страх и безстрашие Сила на волята Качества и проява на волята Стар и нов живот Двете посоки Закон на движение Разбор на думи Закон на кармата...