СЪБОРНИ БЕСЕДИ

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Новораждане

„Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.“ Сега ще се спра върху думата „новораждане“. Да се роди човек изново значи да се роди от Духа...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Божественият ръб

Съвременните хора, особено религиозните, говорят за чистота, външна и вътрешна. Те очакват Бог да ги очисти. – Не, всеки сам ще се очисти. Сами сте се цапали...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Две естества

В прочетената глава от пророк Йеремия нещата се описват според неговото вътрешно схващане. Пророкът предава нещата, както ги вижда, и то от такова разстояние...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Млад,възрастен и стар

Ще прочета 15-та глава от Евангелието на Йоан. Тази глава няма пряко отношение към вас. В нея Христос изяснява на учениците си причината на големите...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Царският път на душата

Съблюдавайте следните четири неща в живота си: Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства на сърцето си! Гледай...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Радвайте се

Радвайте се на това, което става! Не скърбете за това, което не става! Всяко нещо, което става, е от Бога. Всяко нещо, което не става, е от хората. Щом нещо не...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Царският път на душата

Йоан, 10:12-22   Съблюдавайте следните четири неща в живота си: Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства...