СЪБОРНИ БЕСЕДИ

1930 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Божествена връзка

Каква беше задачата за днес? – Днешният ден е определен за възстановяване на връзката ни с Бога. Този ден е един от важните дни. Задачата, която имате днес, ще...

1930 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Познава гласа му

Известно е на всички що е реалност. Реални неща са тези, които човек едновременно вижда и съзнава. Тъй щото вие ще имате идея за Бога само чрез едновременното...

1930 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Виждане и съзнаване

Мнозина запитват: „Що е реалност?“ – Това, което едновременно виждаме и съзнаваме, е реалност. Това, което само виждаме, а не съзнаваме, не е реално; или това...