1929

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Силни и слаби желания

Размишление върху разумността. Чете се резюме на темата Отношение между мир и радост. Тема за следния път: Най-малката форма в Природата. За какво мисли...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Двете съзнания

Размишление върху въздържанието. Нека съберем следните числа: Само ония числа могат да се събират, които имат еднакъв стремеж. Знакът плюс, с който си служат...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Знайно и незнайно

Размишление за Сина Божий. Чете се темата Отношение между мир и радост. Често се говори за знайни и за незнайни неща. Кои неща са знайни и кои незнайни...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Личност, общество и свят

Размишление върху кротостта. За следния път пишете върху темата Отношение между мир и радост. Какво ще разберете, ако ви кажат следните думи: „Не туряй край на...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Вторият ден

Размишление върху послушанието. Днес е вторият ден от новата година. Първият ден е ден на даване, на творчество; вторият ден е ден на послушание. Който разбира...