1923

1923

Качества на ума, сърцето и волята

Т. м. (Прочетоха се няколко теми върху „Предназначението на носа“.) Изпейте „Изгрява слънцето“. Аз ще направя няколко бележки. Специално няма да обяснявам, но...

1923

Първата родена мисъл

Fir-für-fen Tau-bi-aumen   Размишление   Чете се темата „Първата мисъл, родена в човешкия ум“. Чете се резюме на темата „Предназначение на Слънцето...

1923

Съмнение и воля

Размишление (Прочетоха се няколко теми върху „Смисъла на раждането и прераждането“.) Колко важни въпроси се развиха в миналата лекция? – Разгледа се главно...

1923

Добри навици

Fir-für-fen Tau-bi-aumen   Четоха се резюмета на темите „Произход на юмрука“, „Разлика между гордост и тщеславие“, „Регулиране на силите в човека“. Сега...

1923

Малките случаи

Т. м. (Изпя се песента „Махар Бену Аба“.) (Прочете се резюмето върху „Целта и предназначението на окултния ученик“.) Тема за следващия път: „Смисълът на...