1923

1923

Бяла и черна светлина

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.   Размишление   Четоха се резюмета на първа и втора лекция от първата година. В резюмираните лекции се...

1923

Смисълът на противоречието

(Прочетоха се няколко теми върху „Произходът на музиката“.) Какво разбирате под „концентриране на мисълта“? Тази дума може да се разгледа като съставена от...

1923

Силата на светлината и тъмнината

Поздрав: Само светлият път на Мъдростта води към Истината.   Размишление   Чете се резюме на темата „Ползата от реките, моретата и океаните“. За...

1923

Влияние на планетите

Т. м. (Прочете се резюмето от миналата лекция.) (Прочетоха се няколко теми върху „Влиянието на планетите върху човека“.) Астрологията, това е една стара наука...

1923

Произход на правите мисли

Т. м. (Прочете се резюмето върху „Предназначението на човешкия нос“.) Тема за идущия път е „Влиянието на планетите върху човека“. Втора тема: „Произход на...

1923

Педагогическа лекция

Fir-für-fen Tau-bi-aumen   Размишление   Чете се темата „Ползата от реките, моретата и океаните“. За следния път пишете върху темата: Произход на огъня...

1923

Развитие на мозъчните центрове

Fir-für-fen Tau-bi-aumen   Размишление Чете се резюме на темата „Първата мисъл, родена в човешкия ум“. За следния път пишете върху темата: Ползата от реките...