1923

1923

Волята божия

Тайна молитва Ще имате един пропуск до идущата сряда. Аз ще ви кажа: МИР! Вие ще отговорите: Мирът носи Божията радост. Произнесохме всички заедно три пъти...

1923

Излишък и недоимък в живота

Размишление   Прочете се резюмето от темата „Разлика между левия и десния път“. Сега нека имаме едно мислено упражнение! Представете си в ума, че в този...

1923

Божественото съвършенство

  Размишление   Прочете се резюмето върху темата „Воля и безво­лие“. Прочетоха се няколко от темите върху „Киселите и сладките храни“. Било е време...

1923

Най-добрият начин за разсъждение

Тайна молитва Прочетоха се няколко теми върху „Разликата между левия и десния път“. Прочете се резюмето върху темата „Отношението между въздуха и водата“. Тема...

1923

Стремежите на ума и сърцето

Тайна молитва   Прочетоха се резюметата на темите „Предназна­чението на братя и сестри“ и „Задачата на ученика във Великата Бяла школа“. Прочетоха се някои от...

1923

Разумност в природата

Тайна молитва За следващия път ще имате темата „Воля и безволие“. Ако ви се зададе една тема: „Съществува ли разумност в Природата“, какво бихте писали? Това е...