1922

1922

Музика и пеене – средство за тониране

Ние сме още в областта на окултната музика. Тя е музика на образи и картини. Сега, като разглеждаме окултната музика, аз ще ви дам и образци. Може би ще имаме...

1922

Хармонизиране на енергиите

Fir-für-fen Tau-bi-aumen   Тайна молитва   За следния път пишете върху темата: Разлика между душа и Дух. Като пишете темата си, всеки ще се стреми да бъде...

1922

Нагласяване на силите

Fir-für-fen Tau-bi-aumen Тайна молитва   Чете се резюме на темата „Отличителните черти на Живота“. Какво се разбира в математиката под думата координата...

1922

Влиянието на електричеството

Имате ли зададена тема? – Не. За идущия път ще имате темата „Човешката воля – разлика между воля и своеволие“. Ще направя няколко бележки върху отклоненията в...