1922

1922

Двата пътя

Двата пътя   Тайна молитва. Коя е главната идея, която занимава ученика при постъпването му в училището? Той иска да стане учен, да придобие знания, да...

1922

Трите живота

Мълчание Тази вечер ще има едно квакерско събрание. Всички ще мълчат, докато приемете вдъхновение. Аз ви събрах тази вечер, да ви попитам как да употребим...