КАТАЛОГ С БЕСЕДИ

1937 СЪБОРНО СЛОВО

РАЗБИРАНЕ И СЪЗНАНИЕ

Съвременните хора живеят в реалния свят, вследствие на което засега те не могат да го изучават идейно. Всички погрешки на хората стават по причина на...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ЧЕРВЕН И СВЕТЪЛ

Противоречията на хората се крият главно във физическия живот. Защо? – Защото съвременните хора търсят удобства. Няма ли удобства в живота им, лишени ли са от...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ПЛАНИНИ И ДОЛИНИ

Представете си, че пред вас стои един виден цигулар с цигулка „Страдивариус“3 в ръка и с ноти на един от забележителните автори музиканти. Всичко това ще ви...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

РЕАЛНО И ИДЕАЛНО

Съвременните хора говорят за реалното и за идеалното. Кое наричаме реално и кое – идеално? Реално е това, което човек всеки момент може да опита. Идеално е...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ПРАВИЛНА ОБХОДА

Днес ще говоря върху обходата. За да придобие правилна обхода, човек трябва да слезе на Земята да се учи. В това отношение Земята е училище, в което всички...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ОСНОВНИ ТОНОВЕ

Размишление Аз съм лозата, вие – пръчките. Йоан 15:5 Аз съм лозата, вие – пръчките. В този стих Христос взема лозата като символ на нещо. Човек дълго време...