КАТАЛОГ С БЕСЕДИ

1922

Страх и безстрашие

Тайна молитва.   Прочетоха се работите върху темата Най-разумният метод за работа. Добре е да се вади резюме от прочетените теми, да се види кои са...

1922

Двата пътя

Двата пътя   Тайна молитва. Коя е главната идея, която занимава ученика при постъпването му в училището? Той иска да стане учен, да придобие знания, да...

1922

Трите живота

Мълчание Тази вечер ще има едно квакерско събрание. Всички ще мълчат, докато приемете вдъхновение. Аз ви събрах тази вечер, да ви попитам как да употребим...

1920

Аз съм жив

„И ето, живея во веки веков. Амин Имам ключовете на ада и на смъртта.” (Откровение 1:18) Ще ви приведа един анекдот из живота на мравките. Мравешката култура...