КАТАЛОГ С БЕСЕДИ

1922

Три разряда ученици

Тайна молитва В Школата има три категории ученици: слушатели, верующи и ученици. С какво се отличават слушателите? – Със слушането. С какво се отличават...

1922

Стар и нов живот

Тайна молитва.   Сега, вие искате да знаете за какво да се молите. Да се задава такъв въпрос, то е все едно да се запитва кои са отличителните качества...

1922

Първото задължение на учениците

Тайна молитва Преди да пристъпим към прочитане на това, което е написано, аз ще направя няколко кратки бележки. Тия познания, които може да добиете в една...

1922

Качества и проява на волята

Качества и проява на волята Тайна молитва. Четоха се работите върху темата Мястото на волята. За следния път ще извадите резюме от тази тема. Аз пък ще говоря...

1922

Четирите правила

„Благославяй, душе моя, Господа“ (съвършено тихо) Тайна молитва От всинца ви се иска ред, порядък, дисциплина, но не аз да ви я налагам. Аз искам всеки от вас...

1922

Сила на волята

Тайна молитва.   Прочете се резюме от темата Най-добрият метод за работа. За следния път пишете върху темата Мястото на волята в Живота. Помислете добре...

1922

Трите метода на природата

Мълчание от 7 до 7.15 ч. Тайна молитва Ще направя няколко кратки бележки върху природния метод за работа. Всяко начинание в Живота трябва да започва с ония...