КАТАЛОГ С БЕСЕДИ

1922

Закон на кармата

Тайна молитва.   За следния път пишете върху темата Мястото на Красотата в Природата. Сега ще говоря върху закон на кармата. Който иска да научи нещо...

1922

Предназначението на музиката

Тайна молитва Тази вечер ще ви говоря върху предназначението на музиката. Влизането ви в една окултна школа ще произведе във вас цяла метаморфоза, т.е. цяло...

1922

Разбор на думи

  Сега нека всеки напише на тетрадката си по едно изречение, в което да влиза глаголът тръгни, който беше първата дума от зададената ви домашна работа за...

1922

Природни методи

Тайна молитва Ще направя няколко бележки. Когато някое младо растение поникне от земята, то е крехко, а Природата, за да го направи пъргаво, гъвкаво и подвижно...

1922

Закон на движение

  Тайна молитва.   Всеки ученик прочете думата, която трябваше да напише. Прочетоха се: тръгни, хармония, абсолютно, природа, надявам се, симфония...

1922

Двете посоки

Тайна молитва.   Като влезете сред Природата и наблюдавате дърветата, ще забележите, че всички издънки от тях вървят нагоре, перпендикулярно към Земята, а...