1936

1936

Музикално състояние

Отче наш  Чете се темата „Разлика между честност и справедливост“. Кои бяха основните положения на миналата лекция? Сега вие се смущавате, както майките се...