1935

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Млад,възрастен и стар

Ще прочета 15-та глава от Евангелието на Йоан. Тази глава няма пряко отношение към вас. В нея Христос изяснява на учениците си причината на големите...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Царският път на душата

Съблюдавайте следните четири неща в живота си: Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства на сърцето си! Гледай...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Радвайте се

Радвайте се на това, което става! Не скърбете за това, което не става! Всяко нещо, което става, е от Бога. Всяко нещо, което не става, е от хората. Щом нещо не...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Царският път на душата

Йоан, 10:12-22   Съблюдавайте следните четири неща в живота си: Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства...