1935

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Проява на Любовта

Ще ви дам следните мисли: Това, което тече, е вода. Това, което стои, е камък. Това, което лъха, е въздух. Това, което нуди, е сила. В 14-та глава от...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Ценност на нещата

Всяко нещо, което човек има или което знае, съдържа нещо ценно в себе си. Въпреки това, човек често не цени онова, което знае и което притежава. Тази е...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Пробни страдания

В двете прочетени глави от Йеремия 9-та глава и от Йоан 18-та глава виждате двама души, които са претърпели големи разочарования. Йеремия е човек от Стария...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Несъвместими неща

Красота без очи, мъдрост без уши, ученост без нос, любов без уста, сила без ръце и доброта без крака са несъвместими неща. Остави на почивка в дома си всички...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Новораждане

„Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.“ Сега ще се спра върху думата „новораждане“. Да се роди човек изново значи да се роди от Духа...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Божественият ръб

Съвременните хора, особено религиозните, говорят за чистота, външна и вътрешна. Те очакват Бог да ги очисти. – Не, всеки сам ще се очисти. Сами сте се цапали...

1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Две естества

В прочетената глава от пророк Йеремия нещата се описват според неговото вътрешно схващане. Пророкът предава нещата, както ги вижда, и то от такова разстояние...