1929

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Спорни въпроси

Размишление върху Царството Божие. В живота на човека има основни, съществени мисли, които винаги държат съзнанието му будно. Това, което свързва човека с...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Втръсване

Размишление върху изворите на живота. В живота на хората съществува закон на втръсване. Кога се втръсва човек? Когато дълго време прави едно и също нещо: най...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Непреривно движение

Размишление Сега ще прочета 90. псалом. Опитайте се да направите превод на този псалом според сегашните си разбирания. Ще кажете, че лесно се превежда от един...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Правилни изводи

Размишление върху Правдата. Представете си, че виждате една стонога: какво заключение ще извадите от нея? Защо тя трябва да има толкова много крака? Това е...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Първата буква

Размишление върху светостта. Съвременните хора се оплакват, че не успяват в живота си. Неуспехът им се дължи на факта, че не прилагат това, което са научили...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Форми в природата

Размишление върху светлината. Чете се темата Най-малката форма в Природата.   Когато се говори за малка форма, в обикновения живот имаме предвид капка...