1929

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Определени движения

Размишление върху добрия живот. Една от причините за страданията на хората е точността. Природата обича точността, тя наказва всеки, който не е точен в...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Битие и откровение

Размишление върху живата светлина. За следващия път пишете върху темата Първият подтик на живота. Всяка проявена дейност в света има свое начало, но има и свой...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Абсолютна реалност

Размишление върху чистотата. Казано е в Писанието: „Истината ще ви направи свободни“. Свободата на човека седи в неговите разбирания. Съществуват два вида...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Аксиома на живота

Размишление върху милосърдието. Съвременното човечество е дошло до положение, в което трябва да стане смяна на енергиите му; тази смяна ще се отрази и на...

1929 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Трудни задачи

Размишление върху силата на Доброто. Сега ще прочета 4. глава от Книгата на пророк Даниил. За следващия път всеки сам да прочете тази глава и да си извади...