1927

1927 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Природните звукове

Бог царува на Небето, Бог царува в Живота. Да бъде благословено Името Му! Размишление. Бе четена темата: „Великата задача на Живота“. Можете ли да предскажете...

1927 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

СВЕЩЕНИЯТ ОЛТАР

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди! Размишление. Преглеждат се рисунките, дадени за тема. Образите, картините, които хората рисуват, действат...

1927 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

СТАРИ И НОВИ ВЪЗГЛЕДИ

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди! Размишление.   Бе прочетено резюме от темите: „Предназначението на разумната душа“. За следния път нека всеки от...