1924

1924

Трите състояния у човека

Тайна молитва Прочете се резюме върху темата „Най-щастливият ден през годината“. Упражнение: 1. Ръцете на гърдите. Дясната ръка настрана, хоризонтално, в кръг...

1924 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Най-щастливият ден

  Мир! – Мирът носи Божията радост! Размишление За тема ще имате „Най-щастливият ден в годината“. Упражнение: Дясната ръка настрана. Движение на китката нагоре...

1924

Закон за късите и дългите линии

  Мир! – Мирът носи Божията радост! Тайна молитва Прочете се резюмето върху темата „Най-малката добродетел“. Прочетоха се няколко от темите „Произход на...

1924

Приливи и отливи

Тайна молитва Прочете се резюмето върху „Произход на лечебните растения“. Прочетоха се няколко теми върху „Най-малката добродетел“. Тема за следващия път:...

1924

Мъртвите и живите линии

 Размишление  Прочете се резюмето от темите „Единство на обичта“. Прочетоха се няколко от темите „Произход на лечебните растения“. Тема за следващия път: „Най...

1924 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Единство на обичта

Тайна молитва Прочете се резюмето върху темата „Качества на знанието“. Прочетоха се няколко работи върху темата „Единство на обичта“. Тема за следващия път:...