1923

1923

Гордост и тщеславие

Fir-für-fen Tau-bi-aumen   Размишление   Четоха се темите върху „Произходът на юмрука“. Сега ще ви задам въпроса каква е разликата между постоянното и...

1923

Тъмното петно в съзнанието

Размишление (Прочете се резюмето върху темата „Разликата между ума и сърцето“.) (Прочетоха се няколко от темите „Целта и предназначението на окултния ученик“.)...

1923

Установени мерки

Fir-für-fen Tau-bi-aumen   Размишление   Чете се резюме от темите „Отличителни черти на физическото тяло“. В геометрията се говори за прави, счупени и...

1923

Окултна страна на живота

Fir-für-fen Tau-bi-aumen   Тайна молитва Размишление   Всяка мисъл или всяка дума може да се задържи в ума или в съзнанието на човека само тогава, когато...

1923

Значение на ръцете и пръстите

Т. м. (Брат Ст. Русев прочете резюмето върху „Ползата от цветята“.) (Прочетоха се няколко теми „Разликата между човека и животното“.) Защо човек има 2 ръце и 5...

1923

Прояви на съзнанието

Fir-für-fen Tau-bi-aumen   Размишление   Чете се резюме от темата „Признаци на проявеното човешко съзнание в най-високата си степен“. Представете си, че...

1923

Правилният растеж на Ученика

Размишление (Прочете се резюме от темите върху „Пробуждане на Божественото съзнание в човешката душа“.) Тема за следващия път: „Разлика между човека и...