1923

1923 МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Разумният живот

Учителя поздрави с формулата: „Само светлият път на Мъдростта води към Истината.“  Ние отговорихме: „Тя постоянно ни весели.“  Тайна молитва   Тази вечер...

1923

Школата и развитието на ученика

Тайна молитва Прочетоха се няколко от темите „Отличителните черти на знанието“. Тема за следващия път: „Единство на обичта“. Сега ще изпеем новото упражнение...

1923

Окултната музика в живота

Тайна молитва Прочете се резюмето върху темата „Отличителните черти на растенията“. Темата за следващия път е „Качества на знанието“. Всички тия теми вървят по...

1923

Свобода, знания и мир

  Учителя ни поздрави с думата МИРЪ. Отговор: „Мирът носи Божията радост.“ Тайна молитва Прочете се резюме върху темата „Отличителните черти на гордостта...