КАТАЛОГ С БЕСЕДИ

1943

Екскурзия на Витоша на 23 юли 1943 г.

Разговори на Ел Шадай – Боян Боев (1883 – 1963) Днес температурата на Бивака е 40 градуса на слънце и 32 градуса на сянка. Има малко спадане на...

1942

Екскурзия на Витоша на 3 ноември 1942 г.

Тръгнахме от Изгрева в 5 часа сутринта. Винаги, когато се изкачваме на Витоша, по пътя се спираме от време на време на някоя полянка за почивка и през това...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ПЪТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

Съвременните музиканти говорят върху музиката, произнасят се за произведенията на велики гении в тази област, изнасят техните мнения. Каквито и да са мненията...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

ТРИТЕ УХАНИЯ

Има въпроси в живота, които от хиляди години насам са занимавали човешкия ум, но въпреки това и досега още не са разрешени. Всеки човек има поне по един...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

СЪЩЕСТВЕНИ ВРЪЗКИ

Животът на съвременните хора се обуславя от четири вида отношения, математически определени. Те са отношения към сърцето, към ума, към душата и към духа...

1937 СЪБОРНО СЛОВО

СВОБОДНО ДАВАНЕ

Йоан 6: 1–9 Животът на хората се определя от проявите на техния ум и на тяхното сърце. От стремежите на ума и на сърцето на човека зависи и животът му. Всеки...