1935 СЪБОРНИ БЕСЕДИ

Царският път на душата

Йоан, 10:12-22

 

Съблюдавайте следните четири неща в живота си:

  • Пази свободата на душата си, силата на духа си, светлите мисли на ума си и добрите чувства на сърцето си!
  • Гледай на добрите си постъпки като на скъпоценни камъни, които си придобил в живота си! Те са награда на твоя живот.
  • Радвай се повече на пътя на Светлината, в който ходиш, отколкото на изгубения път на тъмнината, който си напуснал! Помнете: царският път на душата е добрата мисъл на духа.
  • Радвай се повече на малкото, което расте и се увеличава, отколкото на голямото, което се смалява и изхабява.

 

Когато Слънцето изгрява, светлината се възцарява.

Когато Слънцето залязва, тъмнината се въдворява.

Съблюдавай разумния порядък на Божествената Душа, в който силата предшества свободата, свободата предшества светлата мисъл, светлата мисъл предшества добрите чувства, добрите чувства предшестват добрите постъпки. По този път се постига щастието, което търсиш.

Помни и не забравяй:

Ти не си пратен на Земята да глождиш изоставените кости на твоите предци.

Всяка разумна душа има свое определено място в света.

Бъди благодарен на това, което ти е дадено!

Изплитай своето благоденствие тъй, както паякът изплита своята мрежа.

7 август 1935