МЕЛОДИИ НОТИ

Песните на Учителя и братските песни

А бре, синко

Аз мога да дишам

Аз смея да кажа

Аз съм бялото кокиче

Аин фаси

Ангел вопияше

Аум

Бащина песен – Угледна мома

Берхан-Ази

Бершид Ба

Блага дума

Благославяй

Благословен Господ

Благост

Бог е Любов

Бог е Любов II

Божията Любов ме озари

Братство, единство

Буря

Българска идилия

Българска рапсодия

В зорите на Живота

В начало бе Словото

В пустинята на живота

Вдъхновение

Венир Бенир

Весел ти бъди

Вехади

Вечер, сутрин

Време е да вървим

Всичко в живота е постижимо

Вътрешният глас на Бога

Вяра светла

Вяра светла II

Вяра светла III

Гласът на живия Господ

Господи, колко Те обичам!

Грее, грее

Да бих Те слушал

Да имаш вяра

Давай, давай

Денят иде

Десет теми

Тема първа

Тема втора

Тема трета

Тема четвърта

Тема пета

Тема шеста

Тема седма

Тема осма

Тема девета

Тема десета

Дишай дълбоко

Добър ден

До ще ден

Духай, ветре

Духай, ветре II

Духът Божи

Духът ми шепне това

Дързост в Христа

Една вечна Истина

Езикът на Живата Природа

Житно зърно

За Небесния цар

Запали се огънят

Зов на планината

Зора на Новия живот

Зората на Новия живот

Играта на поточето

Идват дни на радост

Изворче

Изгрей ти, мое Слънце

Изгрява ден тържествен

Изгрява Слънцето

Излязъл е сеяч

Имаше человек

Кажи ми Ти Истината І

Кажи ми Ти Истината ІІ

Кажи ми Ти Истината ІІІ

Кажи ми, светли Божи лъч

Кажи ми, светли Божи лъч II

Киамет Зену

Красив е животът

Красив живот, безкраен път

Към „Фир-Фюр-Фен“

Към Рила

Към Сион

Любовта е извор

Малката буболечица

Малкият извор (Светъл лъч)

Малкият планински извор

Марш на Светлите сили

Махар Бену Аба

Мелодия 1 – Красив Живот

Мелодия 2 – В радостта на деня

Мелодия 3 – Когато се денят пробужда

Мелодия 4 – Озарение

Ме-хейн

Милост, благост

Милосърдието

Мирът иде

Мирът иде II

Мисли, право мисли

Мога да кажа

Мога да любя

Моето Слънце днес ще изгрее

Молитва (Господи, Ти си)

Молитва (Чуй, Господи)

Мусала

На белия цвят

На Учителя

На Христа запейте

Напред да ходим

Напред, чада, напред

Не ли думах

Небето се отваря

Нева санзу

Нови дрехи

Новото Битие

Първи Божествен ден

Втори Божествен ден

Трети Божествен ден

Четвърти Божествен ден

Пети Божествен ден

Шести Божествен ден

Седми Божествен ден

О, Учителю благати

Обетована земя

Отче наш

Песен за двете сестри

Песен на гласните букви

Песен на детето

Песен на зората

Песен на светлия път

Песента на ангелите

Писмото

Подмладяване

Поздрав на Учителя

Правда

При всичките условия

При източника

Пролет

Пролетна песен (Ето пристига)

Пролетна песен (Мили Боже)

Псалом 91

Пчелна мушичка

Радост

Радост и скръб

Радост за душата

Ранен час

Росна капка

Светъл ден

Свобода е потребна за душата

Сила жива

Сила, живот, здраве

Сила, здраве е богатство

Сине мой, пази живота

Скитах се по гори и планини

Скръбта си ти кажи

Слава Божия

Славейчета горски

Сладко, медено

Слушам

Слънцето на Любовта

Слънчева песен

Ставай, дъще

Стани, стани

Страдна душо

Странник съм в този свят

Студът всичко дава

Събуди се, братко

Сърдечен зов

Тайната вечеря

Там далече

Тебе поем

Ти Си проявената Любов

Ти ще сполучиш в Живота

Той иде

Тъги, скърби

Тъги, скърби са богатство

Фир Фюр Фен

Химн на Великата душа

Химни на Слънцето

Ходи, ходи

Цветята цъфтяха

Шуми

Ще се развеселя