ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Общ клас, 3-та година, Високият идеал

Природата обича само ония, които имат висок идеал. Тя ги нарича свои възлюбени деца и по име ги знае. А ония, които нямат никакъв идеал, те не са написани в нейната книга. Те са бракувани, оставени в нейните изби за далечни дни, за далечни времена.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Високият идеал
 2. Разумност в природата
 3. Стремежите на ума и сърцето
 4. Най-добрият начин за разсъждение
 5. Божественото съвършенство
 6. Излишък и недоимък в живота
 7. Силовите линии в природата
 8. Волята божия
 9. Свобода, знания и мир
 10. Окултната музика в живота
 11. Школата и развитието на ученика
 12. Единство на обичта
 13. Мъртвите и живите линии
 14. Приливи и отливи
 15. Закон за късите и дългите линии
 16. Най-щастливият ден
 17. Трите състояния у човека
 18. Обектът на съзнанието
 19. Истинско и относително знание
 20. Двете граници
 21. Без съмнение, без подозрение и без докачение
 22. Познай себе си
 23. Добрите и лошите мисли
 24. Разумното сърце
 25. Тъчете мислите си!
 26. Любов към Бога
 27. Точилото и ножът
 28. Добрите и лошите
 29. Страхът
 30. Четирите проекции
 31. Съзнателната монада
 32. Право ходене
 33. Добро и зло
 34. Малкото приложение
 35. Разумният живот
 36. Молитвата
 37. Разумният и неразумният слуга
 38. Важността на числата

Назад към всички издания от Общ окултен клас