ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Общ клас, 2-ра година, ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ СИЛИ

Лекции на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) от течението Общ клас, година ІI, държани в периода 01.10.1922-12.07.1023 г. Книгата притежава азбучен показател на основните категории, принципи и езотерични понятия, използвани от Учителя Петър Дънов.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Правила за Окултната школа
 2. Положителни и отрицателни сили в природата
 3. Практическо приложение на музиката
 4. Влияние на музиката, пеенето и движенията
 5. Окултна музика
 6. Влиянието на електричеството
 7. Никаква лъжа
 8. Музика и пеене – средство за постигане на Божественото
 9. Музика и пеене – средство за тониране
 10. Практическо приложение на окултната музика
 11. Окултна музика
 12. Значение на гласните при окултното пеене
 13. Музиката – средство за концентриране
 14. Окултна медицина
 15. Правилният растеж на Ученика
 16. Значение на ръцете и пръстите
 17. Тъмното петно в съзнанието
 18. Малките случаи
 19. Съмнение и воля
 20. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта
 21. Качества на ума, сърцето и волята
 22. Произход на правите мисли
 23. Влияние на планетите
 24. Смисълът на противоречието
 25. Точността
 26. Окултна медицина
 27. Правилни отношения
 28. Работа на окултните сили
 29. Правилно разпределение на енергиите
 30. Закон за контрастите
 31. Вяра и съмнение
 32. Божественото и човешкото
 33. Проява на разумните сили в природата
 34. Упътване
 35. Абсолютното малко и абсолютното велико
 36. Ученикът трябва да разбира

Назад към всички издания от Общ окултен клас