ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО НА ТАЗИ ДАТА

На тази дата – 26 октомври

Раздай всичко! 26.10.1924 неделя НБ
Природа и геометрия 26.10.1924 неделя МОК
Единният 26.10.1928 петък МОК
Живият хляб 26.10.1930 неделя НБ
Вътрешнните сили 26.10.1932 сряда ООК
Правият ъгъл отвътре 26.10.1934 петък МОК
Естествените връзки.Естествената връзка 26.10.1938 сряда ООК
Постоянна благодарност 26.10.1941 неделя УС
В Начало бе Словото 26.10.1941 неделя НБ

и на днешният ден – ПОНЕДЕЛНИК

Тайните на духа/Хио-ели-мели-месаил, глас Божий 02.09.1897 понеделник извънредна
Делението 25.11.1913 понеделник извънредна
Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя 5.1.1915 понеделник извънредна
Разговор за откровението 5.1.1915 понеделник извънредна
Духът и камъка,Корнелий и Петър 23.10.1916 понеделник
Братът на най-малките 1.1.1917 понеделник извънредна неделна
Сегашното положение на човечеството 1.12.1919 понеделник статия
Старото и новото човечество 22.3.1920 понеделник статия
Ден на равноденствие 22.3.1920 понеделник извънредна
Девети март 22.3.1920 понеделник извънредна
Работете с любов 10.5.1920 понеделник извънредна
Законът на плътта  е закон на ограничението 28.6.1920 понеделник извънредна
Симоне Йонин, любиш ли Ме? 12.7.1920 понеделник извънредна
Работа на учениците 23.8.1920 понеделник съборна
Гимнастически упражнения 23.8.1920 понеделник съборна
Голям е само Бог 23.8.1920 понеделник извънредна
Работа върху чистотата и самообладанието 23.8.1920 понеделник съборна
Първоначален език 30.8.1920 понеделник извънредна
Една греда 8.11.1920 понеделник извънредна
Где  е правият път? 27.12.1920 понеделник извънредна
Лекуване на разни болести 3.1.1921 понеделник извънредна
Влиянието на хармонията в живота 20.6.1921 понеделник извънредна
Размишления 22.8.1921 понеделник съборна
Правилният развой на човешките енергии 22.8.1921 понеделник съборна
Правилно употребление на ума, сърцето и волята в живота 22.8.1921 понеделник съборна
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили 22.8.1921 понеделник съборна
Живо течение 19.12.1921 понеделник извънредна
Утринна беседа /без заглавие/ 21.8.1922 понеделник съборна
Музика,работа и пост 21.8.1922 понеделник съборна
Истината 21.8.1922 понеделник съборна
Малките случаи 5.2.1923 понеделник ООК
Двете течения : огнената вълна и вълната на Любовта 19.2.1923 понеделник ООК
Влиянието на планетите 12.3.1923 понеделник ООК
Смисълът на противоречието 19.3.1923 понеделник ООК
Разцъфтяване на човешката душа 2.7.1923 понеделник съборна
Две думи! 2.7.1923 понеделник съборна
Абсолютно най-малката величина 10.9.1923 понеделник извънредна
Окултният закон за противоречията 10.9.1923 понеделник извънредна
Четвърти урок 31.12.1923 понеделник класът на добродетелите
Разликата между физическата и Божествената любов 9.6.1924 понеделник извънредна
Топлината на живота 7.7.1924 понеделник съборна
Новото възпитание 7.7.1924 понеделник съборна
Условия за взаимна работа 11.8.1924 понеделник рилска
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие 1.9.1924 понеделник извънредна
Съзнателния живот като забава 1.9.1924 понеделник съборна
Най-малкото 8.9.1924 понеделник класът на добродетелите
Физическият и духовният човек 22.9.1924 понеделник класът на добродетелите
Вътрешна връзка 6.7.1925 понеделник съборна
Малкият стрък 13.7.1925 понеделник рилска
Утринна молитва 24.8.1925 понеделник съборна
Търпение и вяра 24.8.1925 понеделник съборна
Основният закон.Основни закони 24.8.1925 понеделник съборна
Подпушване на светлината 24.8.1925 понеделник съборна
Живи чешми 22.3.1926 понеделник извънредна
Чист и светъл ! 5.4.1926 понеделник извънредна
Учителят за деветото число 9.8.1926 понеделник разговор
Раждане на свободата 23.8.1926 понеделник съборна
Верую на Всемировия Учител на Вселената Беинса Дуно 20.12.1926 понеделник разговор
24.4.1927 понеделник извънредна
По нареждане 18.7.1927 понеделник извънредна
Правата мисъл 15.8.1927 понеделник съборна
Наряд 22.8.1927 понеделник
Пробуждане съзнанието на ученика 22.8.1927 понеделник съборна
Без окови ! 9.7.1928 понеделник съборна
Отворените сърца.Тихият глас 31.12.1928 понеделник извънредна
Положителни и отрицателни страни на живота 26.8.1929 понеделник съборна
Чрез Него стана 14.7.1930 понеделник съборна
Старите накити 13.7.1931 понеделник рилска
Теория и приложение 20.7.1931 понеделник рилска
Съчетание,приложение и изпълнение 3.8.1931 понеделник рилска
Които чакат Господа 10.8.1931 понеделник рилска
Опорните точки в живота 1.8.1932 понеделник рилска
Книжници и фарисеи 8.8.1932 понеделник рилска
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 15.8.1932 понеделник рилска
Три пътя 29.8.1932 понеделник съборна
Великото и малкото 20.8.1934 понеделник съборна
Божественият ръб 12.8.1935 понеделник рилска
Стари и нови разбирания 2.9.1935 понеделник съборна
Нищо в природата не се губи 2.12.1935 понеделник извънредна
На своето място и на своето време 22.3.1937 понеделник извънредна
Божието слово е опитано.Опитано е 19.7.1937 понеделник рилска
Трите ухания 23.8.1937 понеделник съборна
Разнообразието в живота 14.8.1939 понеделник рилска
Малката молитва 21.8.1939 понеделник рилска
Проветряване 19.8.1940 понеделник рилска
Единство в Любовта 19.8.1940 понеделник рилска
Наряд за събора 1941 г. 14.7.1941 понеделник
Тя иде 25.8.1941 понеделник съборна
От север към юг 22.9.1941 понеделник съборна
Нов поздрав 23.2.1942 понеделник УС
Единното и неделимото 22.6.1942 понеделник рилска
Гласът на душата 23.8.1943 понеделник съборна
Наряд за молитвите 27.12.1943 понеделник
Сянка и реалност 28.8.1944 понеделник съборна