ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО НА ТАЗИ ДАТА

На тази дата – 22 октомври

Да я не пия ли? 22.10.1916 неделя
НБ
Възлюби го 22.10.1922 неделя
НБ
Окултна музика 22.10.1922 неделя
Нареждане за месеца на любовта 22.10.1924 сряда класът на добродетелите
Любов. Нейните възможности и проявления. Възможности и прояви на любовта 22.10.1924 сряда класът на добродетелите
Какво е любовта. Мястото ни при любовта. За всяка по нещо 22.10.1924 сряда класът на добродетелите
Добрата постъпка 22.10.1924 сряда ООК
Един и същ 22.10.1930 сряда ООК
Слушайте Го!Слушайте Го! Дай свобода! 22.10.1933 неделя УС
Да правим добро 22.10.1933 неделя НБ
Пътят на доброто 22.10.1933 неделя извънредна
Положителна мисъл 22.10.1941 сряда ООК

и на днешният ден – ЧЕТВЪРТЪК

Слово 12.8.1904 четвъртък извънредна
Любовта 18.2.1910 четвъртък извънредна
Думите на Господа 17.11.1911 четвъртък
Към всички 18.7.1913 четвъртък извънредна
“Мир вам!” 27.9.1914 четвъртък НБ
Идването на Христа 8.1.1915 четвъртък извънредна
Ако солта обезсолее,с какво ще се осоли? 15.1.1915 четвъртък извънредна
Равновесие между Мъдрост и Любов 22.1.1915 четвъртък извънредна
Наредба за тягостните времена, в които сега живеем 18.6.1915 четвъртък
Достатъчна ти е моята благодат 18.1.1917 четвъртък извънредна
Хигиена на човешката душа 8.2.1917 четвъртък извънредна
Венецът на живота 17/15.2/2.1917 четвъртък извънредна
Кръстът без товар 22.3.1917 четвъртък извънредна
Волята Божия 29.3.1917 четвъртък извънредна
Оправдание и спасение 5.4.1917 четвъртък извънредна
Влиянието на музиката 12.4.1917 четвъртък извънредна
“Което Бог е съчетал”/Съчетанието 3.5.1917 четвъртък извънредна
Простотата 31.5.1917 четвъртък извънредна
Наряд за 1917-1918 год. 27.9.1917 четвъртък писмо
Съхранение на душевната енергия 10.10/6.1918 четвъртък извънредна
Пълнене и празнене 27/26.6.1918 четвъртък извънредна
Съхранение на душевната енергия 10.10.1918 четвъртък извънредна
Който намигнува 7.11.1918 четвъртък извънредна
Малък разбор 5.12.1918 четвъртък извънредна
Встъпление в любовта 16.1.1919 четвъртък извънредна
Това учение 17.4.1919 четвъртък извънредна
Влияние на слънчевата енергия 4.5.1919 четвъртък статия
Призваха Исуса 19.6.1919 четвъртък извънредна
Упътване 28.8.1919 четвъртък съборна
Излязоха и завтекоха се 8.1.1920 четвъртък НБ
Кротостта и смирението 22.1.1920 четвъртък извънредна
Електричеството и магнетизма 22.1.1920 четвъртък извънредна
Мъчението 5.2.1920 четвъртък извънредна
Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството 12.2.1920 четвъртък извънредна
Силите в природата 19.2.1920 четвъртък извънредна
Великата майка 26.2.1920 четвъртък извънредна
Труд и мъчение 4.3.1920 четвъртък извънредна
Път, истина и живот 19.8.1920 четвъртък съборна
Новото човечество 19.8.1920 четвъртък съборна
Беседа за учителите и майките като възпитатели 19.8.1920 четвъртък съборна
Нито се променя, нито се изменя 14.10.1920 четвъртък извънредна
С думата “Може” 30.12.1920 четвъртък извънредна
Физическият живот – път към духовния и Божествения живот 9.6.1921 четвъртък извънредна
Размишления 25.8.1921 четвъртък съборна
Разумно служене 25.8.1921 четвъртък съборна
Свидетелството на Духа 10.11.1921 четвъртък извънредна
Трите метода на Природата.Трите  методи на Природата 2.3.1922 четвъртък ООК
Четирите правила 9.3.1922 четвъртък ООК
Първото задължение на учениците 16.3.1922 четвъртък ООК
Три разряда ученици 30.3.1922 четвъртък ООК
Природни методи 13.4.1922 четвъртък ООК
Предназначението на музиката 20.4.1922 четвъртък ООК
Окултни правила 27.4.1922 четвъртък ООК
Мястото на човека в природата 11.5.1922 четвъртък ООК
Необятната любов 18.5.1922 четвъртък ООК
По пътя 25.5.1922 четвъртък ООК
Без Бога и без любов не може 25.5.1922 четвъртък извънредна
Да слезе Христос да ви обясни.Актьори и работници 1.6.1922 четвъртък извънредна
Изгрев и залез 1.6.1922 четвъртък ООК
Окултна хигиена.  Природна хигиена 8.6.1922 четвъртък ООК
Бележка на Савка Керемидчиева 15.6.1922 четвъртък извънредна
Мисъл и действие 15.6.1922 четвъртък ООК
Влиянието на музиката 22.6.1922 четвъртък ООК
Мечешкият капан 29.6.1922 четвъртък ООК
Прости и сложни движения в природата.Прости и сложни движения 13.7.1922 четвъртък ООК
Живите сили  на Природата.Живите сили в Природата 20.7.1922 четвъртък ООК
Развитие на съзнанието 27.7.1922 четвъртък ООК
Превръщане на енергиите 3.8.1922 четвъртък ООК
Какво ще срещне ученика на пътя?Правила и мерки за избягване на всички погрешки 17.8.1922 четвъртък извънредна
 Утринна беседа (без заглавие) 24.8.1922 четвъртък съборна
Предварителни бележки 24.8.1922 четвъртък съборна
Живот вечен 24.8.1922 четвъртък съборна
Практично приложение на музиката 12.10.1922 четвъртък ООК
Произход на правите мисли 8.3.1923 четвъртък ООК
Новогодишна 22.3.1923 четвъртък извънредна
Трите допирни точки 22.3.1923 четвъртък извънредна
Слънцето и човекът 29.3.1923 четвъртък клас на добродетелите
Приложение 21.6.1923 четвъртък извънредна
Божественото и човешкото.Днес,а не утре 28.6.1923 четвъртък ООК
Абсолютно малкото и абсолютно великото 12.7.1923 четвъртък ООК
Ученикът трябва да разбира 19.7.1923 четвъртък ООК
Разумност в природата 18.10.1923 четвъртък ООК
Опитване и преживяване 22.5.1924 четвъртък извънредна
Чада Божии 14.8.1924 четвъртък рилска
Празните и пълните 1.1.1925 четвъртък извънредна
Утринна молитва 27.8.1925 четвъртък съборна
Запалване и изгасване на свещта.Събиране и изваждане 17.12.1925 четвъртък извънредна
Без наука няма сполука 21.1.1926 четвъртък извънредна
Сгъване и пречупване.Огъване и пречупване 18.2.1926 четвъртък извънредна
Особеното място 8.7.1926 четвъртък съборна
Изгрев и зенит 23.8.1926 четвъртък извънредна
Учителят за деветото число 9.12.1926 четвъртък разговор
Разговори с Учителя за дълговете на поповете 21.4.1927 четвъртък извънредна
21.4.1927 четвъртък извънредна
Наряд 25.8.1927 четвъртък
Упътвания и обяснения 25.8.1927 четвъртък
Великото и красивото 25.8.1927 четвъртък ООК
Изгревите на Слънцето 22.3.1928 четвъртък извънредна
Писмо до специалния клас 31.1.1929 четвъртък
Божествена връзка 21.8.1930 четвъртък рилска
Пътят на добрите постижения 28.8.1930 четвъртък извънредна
За Новата година 1.1.1931 четвъртък извънредна
Ден на Божията работа 16.7.1931 четвъртък рилска
Нашето място 30.7.1931 четвъртък рилска
Тези три неща 6.8.1931 четвъртък рилска
Най-високото място 20.8.1931 четвъртък съборна
Истина и живот 17.3.1932 четвъртък извънредна
Любовта ни принуждава 24.3.1932 четвъртък извънредна
Принуждава ни 24.3.1932 четвъртък извънредна
Вярата като закон 31.3.1932 четвъртък извънредна
Естествени правила 7.4.1932 четвъртък извънредна
Доброто семе 21.4.1932 четвъртък извънредна
Узрял плод 5.5.1932 четвъртък извънредна
Пътищата на мъдростта.Пътища на мъдростта 12.5.1932 четвъртък извънредна
Носители на новото 19.5.1932 четвъртък извънредна
Задача за самовъзпитание.Една задача 2.6.1932 четвъртък извънредна
Непоклатима канара 30.6.1932 четвъртък извънредна
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 28.7.1932 четвъртък рилска
С притчи 4.8.1932 четвъртък рилска
Общото благо 11.8.1932 четвъртък рилска
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 18.8.1932 четвъртък рилска
Свещен трепет 22.9.1932 четвъртък извънредна
Трите прояви на Любовта 22.2.1934 четвъртък извънредна
Разумно разбиране 22.3.1934 четвъртък извънредна
Наряд за събора  – 1934 год. 9.8.1934 четвъртък
При какви условия е възможно всичко в света? 4.10.1934 четвъртък извънредна
Наряд за 22.3.,пролетното равноденствие 12.3.1936 четвъртък
Вътрешната връзка 20.8.1936 четвъртък съборна
Наряд за 22.9.,есенното равноденствие 10.9.1936 четвъртък
Отче наш 22.9.1938 четвъртък извънредна
Не дири своето си 17.8.1939 четвъртък рилска
Магическата сила на Любовта 15.8.1940 четвъртък рилска
Вслушване 29.8.1940 четвъртък съборна
Майката 1.1.1942 четвъртък извънредна
Наряд за 22.3.1942 г.,пролетното равноденствие 12.3.1942 четвъртък
Живите числа 25.6.1942 четвъртък рилска
Красотата на живота 2.7.1942 четвъртък рилска
Нова основа 31.12.1942 четвъртък МОК
Неразбрана и разбрана любов 22.6.1944 четвъртък беседа