ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО НА ТАЗИ ДАТА

На тази дата – 20 октомври

Дух Господен 20.10.1918 неделя НБ
Най-голямото веселие и най-малката радост 20.10.1926 сряда ООК
Тази сирота вдовица тури от всичките най-много.От всичките най-много 20.10.1929 неделя НБ
Най-голямото число 20.10.1933 петък МОК
Де е човекът?Първият образ на човека.Степени на разбиране 20.10.1935 неделя УС
Забравените неща 20.10.1935 неделя НБ
Послушание 20.10.1943 сряда ООК
Дух Господен 20.10.1918 неделя НБ
Най-голямото веселие и най-малката радост 20.10.1926 сряда ООК
Тази сирота вдовица тури от всичките най-много.От всичките най-много 20.10.1929 неделя НБ
Най-голямото число 20.10.1933 петък МОК
Де е човекът?Първият образ на човека.Степени на разбиране 20.10.1935 неделя УС
Забравените неща 20.10.1935 неделя НБ
Послушание 20.10.1943 сряда ООК

и на днешният ден – ВТОРНИК

Наименование на беседата Дата на изнасяне Ден от седмицата на изнасяне Вид беседа Място на изнасяне Наименование на тома
Свидетелствата Господни – така говори Господ, божието обещание 13.02.1899 вторник Варна Изгревът, т.2
10.3.1903 вторник Велико Търново Изгревът, т.11
Мисли от г-н Петър Дънов 27.9.1911 вторник извънредна София Ходете във виделината
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин 6.1.1915 вторник извънредна Бургас Искайте сила, имайте вяра
Заведеевата майка 23.7.1918 вторник НБ София Дали може
Обяснения върху  обстановката на залата за събрания 6.8.1919   19.8.1919 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Мировата любов 19.8.1919 вторник съборна В.Търново Мировата любов
Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората 19.8.1919 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Наряди :Наряд І 26.8.1919 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Наряд ІІ 26.8.1919 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Беседа по нарядите 26.8.1919 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Разговор 15.6.1920 вторник извънредна Сливен Аз ви избрах
До всички ученици в София 6.7.1920 вторник извънредна София Изгревът, т.12
Ръката 13.7.1920 вторник извънредна Сливен Аз ви избрах
Големец и слуга 24.8.1920 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Когато дойде Духът 14.9.1920 вторник извънредна В.Търново Аз ви избрах
Само хляб 12.10.1920 вторник извънредна В.Търново Аз ви избрах
Три закона 28.12.1920 вторник извънредна Русе Аз ви избрах
Кротките 25.1.1921 вторник извънредна Кротките
Размишления 23.8.1921 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Отговор на зададени въпроси 23.8.1921 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Отрицатели и положителни черти на ученика 4.4.1922 вторник ООК София Трите живота, г 1
Символически окултни правила и мерки 2.5.1922 вторник ООК София Трите живота,г.1
Семената 9.5.1922 вторник извънредна София Кротките
Празното време 16.5.1922 вторник извънредна София Кротките
Верен на себе си 23.5.1922 вторник извънредна София Кротките
Изворите 30.5.1922 вторник извънредна София Кротките
Характерни черти 13.6.1922 вторник извънредна София Кротките
Един малък опит 20.6.1922 вторник извънредна София Кротките
Кое е полезно и кое не е 27.6.1922 вторник извънредна София Кротките
Работа за новия живот 22.8.1922 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Програмата за работа 22.8.1922 вторник клас на добродетелите В.Търново Изгревът, т.12
Изпитвайте Писанията! 22.8.1922 вторник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Едно с Бога 19.9.1922 вторник клас на добродетелите В.Търново Движение нагоре
Правилният растеж на ученика 2.1.1923 вторник ООК София Окултни лекции, г.2
Първото правило 3.7.1923 вторник съборна София І Младежки събор
За чистотата и наряд за 1923 година 11.9.1923 вторник извънредна София Кротките
Високият идеал 11.9.1923 вторник ООК София Високият идеал   лекции на ООК 3 година  1 т
До всички 15.4.1924 вторник София Изгревът-том 12
По въпроса за младежкия събор 13.5.1924 вторник София Изгревът т. 12
Общи въпроси 12.8.1924 вторник рилска Сухото езеро Тихият глас
Хубави чувства 12.8.1924 вторник рилска Мусала Тихият глас
Изпълненеито на задължението прд небето. Никаква лъжа 2.9.1924 вторник извънредна София Тихият глас
Двадесет правила от Учителя към ученика 7.7.1925 вторник съборна София ІІІ Младежки събор
Методът на светлината 7.7.1925 вторник съборна София ІІІ Младежки събор
Дванадесет положения-съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика 7.7.1925 вторник съборна София ІІІ Младежки събор
Утринна молитва 25.8.1925 вторник съборна В.Търново Наряд и упътвания
Високият връх 25.8.1925 вторник съборна В.Търново Две свещени положения
Учителят каза на ученика. Правила и съвети за младите ученици 25.8.1925 вторник съборна В.Търново Тихият глас
Да не бъдете съдени 24.8.1926 вторник съборна София Свещеният огън
Отличителните черти на човека 22.3.1927 вторник извънредна София Отличителните черти на човека
Разговори с Учителя по събития 19.4.1927 вторник извънредна София Тихият глас
Разговори с Учителя за екскурзиите и Слънцето 26.4.1927 вторник извънредна София Тихият глас
Наряд 23.8.1927 вторник София Изгревът, т.12
Дойде глас 23.8.1927 вторник съборна София Пътят на ученика
Към свобода ! 10.7.1928 вторник съборна София Закон за единство и общност, 6 младежки събор
Линиите на природата 27.8.1929 вторник съборна София По Бога направени
Виждане и съзнаване 19.8.1930 вторник рилска 2-ро рилско езеро Благословена между жените
Носител на Божиите мисли 19.8.1930 вторник рилска 2-ро рилско езеро Благословена между жените
Писмо от Учителя до Изгрева 30.6.1931 вторник Рила, 7-те езера Изгревът, т.14
Ден на Доброто 14.7.1931 вторник рилска 7-те рилски езера Любов към Бога, г.13, т.1
Отпечатъци 21.7.1931 вторник рилска 7-те рилски езера Любов към Бога, г.13, т.1
Законът на безсмъртието 22.9.1931 вторник извънредна София непечатана
Единният живот 22.3.1932 вторник извънредна София Майката на времето
Езикът на истината 12.7.1932 вторник извънредна София Свещен трепет
Слабото и силното 19.7.1932 вторник рилска 7-те рилски езера Ценното из “Книгата на Великия Живот”
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 26.7.1932 вторник рилска 7-те рилски езера Ценното из “Книгата на Великия Живот”
Завършени и незавършени процеси 2.8.1932 вторник рилска 7-те рилски езера Ценното из “Книгата на Великия Живот”
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 9.8.1932 вторник рилска 7-те рилски езера Ценното из “Книгата на Великия Живот”
Ще се приложи 16.8.1932 вторник рилска 7-те рилски езера Ценното из “Книгата на Великия Живот”
Слизане и възлизане 23.8.1932 вторник рилска 7-те рилски езера Ценното из “Книгата на Великия Живот”
Новата работа 30.8.1932 вторник съборна София Видяхме славата
Наряд за 22.ІХ.1933 год.,есенното равноденствие 12.9.1933 вторник София Изгревът, т.12
Дигни одъра си! 21.8.1934 вторник съборна София Часът на Любовта
Наряд за 22.3.1935 г. 12.3.1935 вторник София Изгревът, т.12
Радвайте се! 6.8.1935 вторник рилска 7-те езера Царският път на душата
Всичко е за добро 3.9.1935 вторник съборна София Царският път на душата
Наряд за 22.9.1935 г.,есенното равноденствие 10.9.1935 вторник София Изгревът, т.12
Двете полушария 22.9.1936 вторник съборна София Да им дам живот
Да живеем за Господа 23.3.1937 вторник извънредна София Да живеем за Господа
Път за освобождение.Път за освобождаване 24.8.1937 вторник съборна София Лъчи на живота
Наряд за 22.9.,есенното равноденствие 14.9.1937 вторник извънредна София Изгревът, т.12
Дигни одъра си! 22.3.1938 вторник извънредна София Дигни одъра си!
Двигатели в живота 12.7.1938 вторник рилска 7-те езера Двигатели в живота
На своето място 15.8.1939 вторник рилска 7-те езера Езикът на Любовта
Цар и служител 22.8.1939 вторник рилска 7-те езера Езикът на Любовта
Наряд за 22.9.,есенното равноденствие 12.9.1939 вторник София Изгревът, т.12
Божественият и човешкият свят 23.7.1940 вторник рилска връх Мусала Божествен и човешки свят
Правила на Любовта 23.7.1940 вторник рилска връх Мусала Божествен и човешки свят
Новият път 26.8.1941 вторник съборна София Възможности за щастие
Път за всички 10.2.1942 вторник извънредна София непечатана
Възходящият път 23.6.1942 вторник рилска 7-те езера Опорни точки на живота
Педагогическа лекция 1.9.1942 вторник извънредна София непечатана
Наряд за събора на 15.8. 10.8.1943 вторник София Изгревът, т.12