ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО НА ТАЗИ ДАТА

На тази дата – 19 октомври

Настанало е царството Божие 19.10.1924 неделя НБ
Новите схващания на ученика 19.10.1924 неделя МОК
Развиване на дарбите 19.10.1928 петък МОК
Отец люби Сина 19.10.1930 неделя НБ
Правилно отношение 19.10.1932 сряда ООК
Орехът и орехчето.Вода и пара.Слизане,хлъзгане и падане.Орехът и орехчето 19.10.1934 петък МОК
Посещение на Бога 19.10.1938 сряда ООК
Зелен и узрял 19.10.1941 неделя УС
От Неговите ученици 19.10.1941 неделя НБ
Настанало е царството Божие 19.10.1924 неделя НБ
Новите схващания на ученика 19.10.1924 неделя МОК
Развиване на дарбите 19.10.1928 петък МОК
Отец люби Сина 19.10.1930 неделя НБ
Правилно отношение 19.10.1932 сряда ООК
Орехът и орехчето.Вода и пара.Слизане,хлъзгане и падане.Орехът и орехчето 19.10.1934 петък МОК
Посещение на Бога 19.10.1938 сряда ООК
Зелен и узрял 19.10.1941 неделя УС
От Неговите ученици 19.10.1941 неделя НБ

и на днешният ден – ПОНЕДЕЛНИК

Наименование на беседата Дата на изнасяне Ден от седмицата на изнасяне Вид беседа Място на изнасяне Наименование на тома
Тайните на духа/Хио-ели-мели-месаил, глас Божий 02.09.1897 понеделник извънредна Варна Хио-ели-мели-месаил
Делението 25.11.1913 понеделник извънредна Ходете във виделината
Бележки измежду разговорите с приятелите, казани от Учителя 5.1.1915 понеделник извънредна Бургас Искайте сила, имайте вяра
Разговор за откровението 5.1.1915 понеделник извънредна Бургас Искайте сила, имайте вяра
Духът и камъка,Корнелий и Петър 23.10.1916 понеделник Скопие Изгревът, т.11
Братът на най-малките 1.1.1917 понеделник извънредна неделна София Петима братя
Сегашното положение на човечеството 1.12.1919 понеделник статия Силите в живата природа.В царството на живата природа.
Старото и новото човечество 22.3.1920 понеделник статия София Силите в живата природа.
Ден на равноденствие 22.3.1920 понеделник извънредна София Път на мисълта
Девети март 22.3.1920 понеделник извънредна София Аз ви избрах
Работете с любов 10.5.1920 понеделник извънредна София Аз ви избрах
Законът на плътта  е закон на ограничението 28.6.1920 понеделник извънредна Бургас Аз ви избрах
Симоне Йонин, любиш ли Ме? 12.7.1920 понеделник извънредна Сливен Аз ви избрах
Работа на учениците 23.8.1920 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Гимнастически упражнения 23.8.1920 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Голям е само Бог 23.8.1920 понеделник извънредна В.Търново Аз ви избрах
Работа върху чистотата и самообладанието 23.8.1920 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Първоначален език 30.8.1920 понеделник извънредна В.Търново Аз ви избрах
Една греда 8.11.1920 понеделник извънредна В.Търново Аз ви избрах
Где  е правият път? 27.12.1920 понеделник извънредна Шумен Аз ви избрах
Лекуване на разни болести 3.1.1921 понеделник извънредна Русе Кротките
Влиянието на хармонията в живота 20.6.1921 понеделник извънредна София Кротките
Размишления 22.8.1921 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Правилният развой на човешките енергии 22.8.1921 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Правилно употребление на ума, сърцето и волята в живота 22.8.1921 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили 22.8.1921 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Живо течение 19.12.1921 понеделник извънредна София Кротките
Утринна беседа /без заглавие/ 21.8.1922 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Музика,работа и пост 21.8.1922 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Истината 21.8.1922 понеделник съборна В.Търново Беседи, обяснения и упътвания от Учителя
Малките случаи 5.2.1923 понеделник ООК София Окултни лекции, г.2
Двете течения : огнената вълна и вълната на Любовта 19.2.1923 понеделник ООК София Окултни лекции, г.2
Влиянието на планетите 12.3.1923 понеделник ООК София Окултни лекции, г.2
Смисълът на противоречието 19.3.1923 понеделник ООК София Окултни лекции, г.2
Разцъфтяване на човешката душа 2.7.1923 понеделник съборна София І Младежки събор
Две думи! 2.7.1923 понеделник съборна София І Младежки събор
Абсолютно най-малката величина 10.9.1923 понеделник извънредна София Кротките
Окултният закон за противоречията 10.9.1923 понеделник извънредна София Кротките
Четвърти урок 31.12.1923 понеделник класът на добродетелите София Движение нагоре
Разликата между физическата и Божествената любов 9.6.1924 понеделник извънредна Витоша Тихият глас
Топлината на живота 7.7.1924 понеделник съборна София Да възлюбиш, 2-ри млад. съб.
Новото възпитание 7.7.1924 понеделник съборна София Да възлюбиш, 2-ри млад. съб.
Условия за взаимна работа 11.8.1924 понеделник рилска Мусала Тихият глас
Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие 1.9.1924 понеделник извънредна София Тихият глас
Съзнателния живот като забава 1.9.1924 понеделник съборна София Разумния живот
Най-малкото 8.9.1924 понеделник класът на добродетелите София Движение нагоре
Физическият и духовният човек 22.9.1924 понеделник класът на добродетелите София Движение нагоре
Вътрешна връзка 6.7.1925 понеделник съборна София ІІІ Младежки събор
Малкият стрък 13.7.1925 понеделник рилска Мусала Петимата братя
Утринна молитва 24.8.1925 понеделник съборна В.Търново Наряд и упътвания
Търпение и вяра 24.8.1925 понеделник съборна В.Търново Две свещени положения
Основният закон.Основни закони 24.8.1925 понеделник съборна В.Търново Тихият глас
Подпушване на светлината 24.8.1925 понеделник съборна В.Търново Две свещени положения
Живи чешми 22.3.1926 понеделник извънредна София непечатана
Чист и светъл ! 5.4.1926 понеделник извънредна София Чист и светъл!
Учителят за деветото число 9.8.1926 понеделник разговор Изгревът, т.14
Раждане на свободата 23.8.1926 понеделник съборна София Свещеният огън
Верую на Всемировия Учител на Вселената Беинса Дуно 20.12.1926 понеделник разговор Изгревът, т.14
24.4.1927 понеделник извънредна Витоша Тихият глас
По нареждане 18.7.1927 понеделник извънредна София Изгревът, т.12
Правата мисъл 15.8.1927 понеделник съборна София V Младежки събор
Наряд 22.8.1927 понеделник София Изгревът, т.12
Пробуждане съзнанието на ученика 22.8.1927 понеделник съборна София Пътят на ученика
Без окови ! 9.7.1928 понеделник съборна София Закон за единство и общност, 6 младежки събор
Отворените сърца.Тихият глас 31.12.1928 понеделник извънредна София Тихият глас
Положителни и отрицателни страни на живота 26.8.1929 понеделник съборна София По Бога направени
Чрез Него стана 14.7.1930 понеделник съборна София Право си отсъдил ,8-ми млад.събор
Старите накити 13.7.1931 понеделник рилска 7-те рилски езера Любов към Бога, г.13, т.1
Теория и приложение 20.7.1931 понеделник рилска 7-те рилски езера Любов към Бога, г.13, т.1
Съчетание,приложение и изпълнение 3.8.1931 понеделник рилска 7-те рилски езера Нашето място, г.13, т.2
Които чакат Господа 10.8.1931 понеделник рилска 7-те рилски езера Нашето място, г.13, т.2
Опорните точки в живота 1.8.1932 понеделник рилска 7-те рилски езера Ценното из “Книгата на Великия Живот”
Книжници и фарисеи 8.8.1932 понеделник рилска 7-те рилски езера Ценното из “Книгата на Великия Живот”
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 15.8.1932 понеделник рилска 7-те рилски езера Ценното из “Книгата на Великия Живот”
Три пътя 29.8.1932 понеделник съборна София Видяхме славата
Великото и малкото 20.8.1934 понеделник съборна София Часът на Любовта
Божественият ръб 12.8.1935 понеделник рилска 7-те езера Царският път на душата
Стари и нови разбирания 2.9.1935 понеделник съборна София Царският път на душата
Нищо в природата не се губи 2.12.1935 понеделник извънредна София вестник “Братство”
На своето място и на своето време 22.3.1937 понеделник извънредна София Баща и син. Разумните същества
Божието слово е опитано.Опитано е 19.7.1937 понеделник рилска 7-те езера Лъчи на живота
Трите ухания 23.8.1937 понеделник съборна София Лъчи на живота
Разнообразието в живота 14.8.1939 понеделник рилска 7-те езера Езикът на Любовта
Малката молитва 21.8.1939 понеделник рилска 7-те езера Езикът на Любовта
Проветряване 19.8.1940 понеделник рилска 7-те езера Божествен и човешки свят
Единство в Любовта 19.8.1940 понеделник рилска 7-те езера Божествен и човешки свят
Наряд за събора 1941 г. 14.7.1941 понеделник София Изгревът, т.12
Тя иде 25.8.1941 понеделник съборна София Възможности за щастие
От север към юг 22.9.1941 понеделник съборна София Възможности за щастие
Нов поздрав 23.2.1942 понеделник УС София непечатана
Единното и неделимото 22.6.1942 понеделник рилска 7-те езера Опорни точки на живота
Гласът на душата 23.8.1943 понеделник съборна София Вечното благо
Наряд за молитвите 27.12.1943 понеделник София Изгревът, т.12
Сянка и реалност 28.8.1944 понеделник съборна х.”Еделвайс” Заветът на Любовта, т.1