ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО НА ТАЗИ ДАТА

На тази дата – 17 октомври

Което се променя,без да се изменя 17.10.1920 неделя извънредна
Раздайте го на сиромасите ! 17.10.1926 неделя НБ
Двата метода : Любовта и  вярата.Любов и вяра 17.10.1926 неделя МОК
Възприемане и предаване 17.10.1928 сряда ООК
Линии на човешкото лице. Единицата-доброто.Единица мярка 17.10.1930 петък МОК
Богат и сиромах 17.10.1934 сряда ООК
Сърцето и умът 17.10.1937 неделя УС
Разнообразието в живота 17.10.1937 неделя НБ
Основният тон 17.10.1941 петък МОК
Синовно отношение 17.10.1943 неделя УС
Трите пътя 17.10.1943 неделя НБ

и на днешният ден – СЪБОТА

Отговори на свидетелствата Господни 28.02.1899 събота
3. Храната  и словото 1.7.1900 събота
6. Пътя и истината 8.7.1900 събота
Поздрав на всички 1.8.1909 събота извънредна
Добро сърце и добър ум 1.1.1911 събота извънредна
Защо Бог не премахне злото завинаги? 14.1.1912 събота извънредна
Но Син Человечески,кога дойде, дали ще намери вяра на земята 10.1.1915 събота извънредна
Наредба за през годината 8.8.1915 събота
Писмо от Варна 2.9.1916 събота
Наредба за една година за постене 1.12.1917 събота писмо
Лемуил 7.12.1918 събота НБ
С любов се взима 22.3.1919 събота извънредна
Задачи за работа 19.7.1919 събота извънредна
Правилното разбиране на индивидуалния,обществения и духовния живот 23.8.1919 събота съборна
Живи извори 26.6.1920 събота извънредна
Идване / възприемане/ на Духа 21.8.1920 събота съборна
Две лепти 30.10.1920 събота извънредна
Частен разговор с Учителя 1.1.1921 събота извънредна
Утринна беседа/без заглавие/ 20.8.1921 събота съборна
Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси 20.8.1921 събота съборна
Законът на съвършенството 20.8.1921 събота съборна
Наряд на Учителя за пътя на ученика по стъпките на движещата  се пентограма у човека 24.9.1921 събота
Бележки 25.3.1922 събота извънредна
Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство 1.4.1922 събота извънредна
Преображение 19.8.1922 събота съборна
Новият живот 19.8.1922 събота съборна
Съвършеният мъж 19.8.1922 събота съборна
Новият и старият живот 26.8.1922 събота съборна
Изтълкувай ни тази притча 26.8.1922 събота извънредна
Волята Божия 28.11.1923 събота ООК
Пътя на ученика. Основната идея 1.12.1923 събота МОК
Двете противоположности 22.3.1924 събота извънредна
Човешката душа 22.3.1924 събота извънредна
Празникът на Мъдростта (нареждане) 22.11.1924 събота класът на добродетелите
Двата закона. Божията любов и човешката любов. Любов към Бога и любов към себе си 22.11.1924 събота класът на добродетелите
Утринна молитва 29.8.1925 събота съборна
Дето и да идеш! 29.8.1925 събота съборна
Правосъдие 28.8.1926 събота съборна
Разговори с Учителя за благата на земята.Храна,вода,топлина,светлина 23.4.1927 събота извънредна
Появата на новия континент 23.4.1927 събота извънредна
Наряд 20.8.1927 събота
Братя в единомислие 20.8.1927 събота съборна
Отворените очи 31.12.1927 1.1.1928 събота извънредна
По нареждане 15.9.1928 събота наряд
Шестте правила 22.3.1930 събота извънредна
Право си отсъдил 12.7.1930 събота съборна
Трудните неща 30.8.1930 събота извънредна
Правият път 30.8.1930 събота извънредна
Обич,разумност,истинолюбие 1.8.1931 събота рилска
Запечатал е 8.8.1931 събота рилска
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 23.7.1932 събота рилска
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 30.7.1932 събота рилска
Ще и не ще 6.8.1932 събота рилска
Път на зазоряване 13.8.1932 събота рилска
Откри 20.8.1932 събота рилска
Един удар 2.9.1933 събота съборна
Пътят на човешкия възход 30.3.1935 събота извънредна
Основни черти на новото 22.8.1936 събота съборна
Проявеният и непроявеният 29.8.1936 събота съборна
Под слънчевите лъчи 27.8.1938 събота съборна
Големият брат 31.12.1938 събота извънредна
Опознаване 12.8.1939 събота рилска
Новораждане 19.8.1939 събота рилска
Три ценни неща 26.8.1939 събота съборна
Сянка и реалност 17.8.1940 събота рилска
Наряд за 23.9.1940 г.,есенното равноденствие 14.9.1940 събота
Жадуват за Любовта 22.3.1941 събота извънредна
Божественият параход 22.3.1941 събота извънредна
Трите чаши и скъпоценният камък 12.7.1941 събота извънредна
Новият път 27.6.1942 събота рилска
Любов и обич 29.8.1942 събота съборна
Сиромах и богат 26.8.1944 събота съборна