ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО НА ТАЗИ ДАТА

На тази дата – 13 октомври

Двата полюса 13.10.1918 неделя НБ
Свободно движение 13.10.1926 сряда ООК
Вечното благовестие.Вечно благовестие 13.10.1929 неделя НБ
Вътрешните качества на числото 12.Фарисеи и садукеи 13.10.1935 неделя УС
Ще хвърля мрежата 13.10.1935 неделя НБ
Пътят на човешкото развитие 13.10.1937 сряда ООК
Божественият ум, сърце и воля 13.10.1939 петък МОК
Самоотричане 13.10.1940 неделя УС
Умни,добри и силни.Умен,добър и силен 13.10.1943 сряда ООК
Двата полюса 13.10.1918 неделя НБ

и на днешният ден – ВТОРНИК

Свидетелствата Господни – така говори Господ, божието обещание 13.02.1899 вторник
Мисли от г-н Петър Дънов 27.9.1911 вторник извънредна
Докато фарисеят не стане митар, не може да бъде християнин 6.1.1915 вторник извънредна
Заведеевата майка 23.7.1918 вторник НБ
Обяснения върху  обстановката на залата за събрания 6.8.1919   19.8.1919 вторник съборна
Мировата любов 19.8.1919 вторник съборна
Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората 19.8.1919 вторник съборна
Наряди :Наряд І 26.8.1919 вторник съборна
Наряд ІІ 26.8.1919 вторник съборна
Беседа по нарядите 26.8.1919 вторник съборна
Разговор 15.6.1920 вторник извънредна
До всички ученици в София 6.7.1920 вторник извънредна
Ръката 13.7.1920 вторник извънредна
Големец и слуга 24.8.1920 вторник съборна
Когато дойде Духът 14.9.1920 вторник извънредна
Само хляб 12.10.1920 вторник извънредна
Три закона 28.12.1920 вторник извънредна
Кротките 25.1.1921 вторник извънредна
Размишления 23.8.1921 вторник съборна
Отговор на зададени въпроси 23.8.1921 вторник съборна
Отрицатели и положителни черти на ученика 4.4.1922 вторник ООК
Символически окултни правила и мерки 2.5.1922 вторник ООК
Семената 9.5.1922 вторник извънредна
Празното време 16.5.1922 вторник извънредна
Верен на себе си 23.5.1922 вторник извънредна
Изворите 30.5.1922 вторник извънредна
Характерни черти 13.6.1922 вторник извънредна
Един малък опит 20.6.1922 вторник извънредна
Кое е полезно и кое не е 27.6.1922 вторник извънредна
Работа за новия живот 22.8.1922 вторник съборна
Програмата за работа 22.8.1922 вторник клас на добродетелите
Изпитвайте Писанията! 22.8.1922 вторник съборна
Едно с Бога 19.9.1922 вторник клас на добродетелите
Правилният растеж на ученика 2.1.1923 вторник ООК
Първото правило 3.7.1923 вторник съборна
За чистотата и наряд за 1923 година 11.9.1923 вторник извънредна
Високият идеал 11.9.1923 вторник ООК
До всички 15.4.1924 вторник
По въпроса за младежкия събор 13.5.1924 вторник
Общи въпроси 12.8.1924 вторник рилска
Хубави чувства 12.8.1924 вторник рилска
Изпълненеито на задължението прд небето. Никаква лъжа 2.9.1924 вторник извънредна
Двадесет правила от Учителя към ученика 7.7.1925 вторник съборна
Методът на светлината 7.7.1925 вторник съборна
Дванадесет положения-съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика 7.7.1925 вторник съборна
Утринна молитва 25.8.1925 вторник съборна
Високият връх 25.8.1925 вторник съборна
Учителят каза на ученика. Правила и съвети за младите ученици 25.8.1925 вторник съборна
Да не бъдете съдени 24.8.1926 вторник съборна
Отличителните черти на човека 22.3.1927 вторник извънредна
Разговори с Учителя по събития 19.4.1927 вторник извънредна
Разговори с Учителя за екскурзиите и Слънцето 26.4.1927 вторник извънредна
Наряд 23.8.1927 вторник
Дойде глас 23.8.1927 вторник съборна
Към свобода ! 10.7.1928 вторник съборна
Линиите на природата 27.8.1929 вторник съборна
Виждане и съзнаване 19.8.1930 вторник рилска
Носител на Божиите мисли 19.8.1930 вторник рилска
Писмо от Учителя до Изгрева 30.6.1931 вторник
Ден на Доброто 14.7.1931 вторник рилска
Отпечатъци 21.7.1931 вторник рилска
Законът на безсмъртието 22.9.1931 вторник извънредна
Единният живот 22.3.1932 вторник извънредна
Езикът на истината 12.7.1932 вторник извънредна
Слабото и силното 19.7.1932 вторник рилска
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 26.7.1932 вторник рилска
Завършени и незавършени процеси 2.8.1932 вторник рилска
Ценни мисли из “Книгата на Великия Живот” 9.8.1932 вторник рилска
Ще се приложи 16.8.1932 вторник рилска
Слизане и възлизане 23.8.1932 вторник рилска
Новата работа 30.8.1932 вторник съборна
Наряд за 22.ІХ.1933 год.,есенното равноденствие 12.9.1933 вторник
Дигни одъра си! 21.8.1934 вторник съборна
Наряд за 22.3.1935 г. 12.3.1935 вторник
Радвайте се! 6.8.1935 вторник рилска
Всичко е за добро 3.9.1935 вторник съборна
Наряд за 22.9.1935 г.,есенното равноденствие 10.9.1935 вторник
Двете полушария 22.9.1936 вторник съборна
Да живеем за Господа 23.3.1937 вторник извънредна
Път за освобождение.Път за освобождаване 24.8.1937 вторник съборна
Наряд за 22.9.,есенното равноденствие 14.9.1937 вторник извънредна
Дигни одъра си! 22.3.1938 вторник извънредна
Двигатели в живота 12.7.1938 вторник рилска
На своето място 15.8.1939 вторник рилска
Цар и служител 22.8.1939 вторник рилска
Наряд за 22.9.,есенното равноденствие 12.9.1939 вторник
Божественият и човешкият свят 23.7.1940 вторник рилска
Правила на Любовта 23.7.1940 вторник рилска
Новият път 26.8.1941 вторник съборна
Път за всички 10.2.1942 вторник извънредна
Възходящият път 23.6.1942 вторник рилска
Педагогическа лекция 1.9.1942 вторник извънредна
Наряд за събора на 15.8. 10.8.1943 вторник