1943

Екскурзия на Витоша на 23 юли 1943 г.

Разговори на Ел Шадай – Боян Боев (1883 – 1963)

Днес температурата на Бивака е 40 градуса на слънце и 32 градуса на сянка. Има малко спадане на барометъра. Учителя каза в разговора:

– Всяка болест е дисхармония, която може да се лекува чрез съответна музика, чрез особен ритъм.

Учителя изсвири една мелодия с особен ритъм и каза, че тази музика е за сърцето. Изсвири друга мелодия и каза, че тя е за белия дроб. После изпя думите:

„Що си викнала, Пенке ле. Не се е светът разрушил. Ти още не го познаваш, Пенке ле.”

– В евангелската песен „При Тебе, Боже мой” не е изразена любовта на Бога към човека. А това е нужно, за да затрепти човешкото сърце.

Учителя изпя първия стих на тази песен с видоизменен текст и с друга мелодия:

„При Тебе Боже мой, По-близо да съм. В Твоята Любов Намирам аз покой.”

И онзи, старият текст е хубав, но този текст, с тази мелодия, има по-близко отношение към човека.

Човек най-първо трябва да стане господар на своя двойник. И когато ще свири, двойникът му да излезе от него и да влезе в ръката му, и в дръжката на цигулката. А когато пееш, ще извадиш двойника си и ще го туриш в гърлото си. Иначе ще имаш механично пеене.

И след като си пял, трябва да влезеш веднага в себе си и да възстановиш двойника си. Затова трябва да се изолираш след пеене или свирене известно време, а не да се залисваш с другите, които ти казват: „Ти много хубаво пееш” и пр.

Публиката трябва да е много хармонизирана с онзи, който пее, за да може той да пее хубаво.

На песента ще туриш думи, които имат само един смисъл; да няма двусмислие, иначе се раздвоява умът.

На този, когото обичаш, няма да казваш, че го обичаш, но ще му направиш нещо, от което той има нужда или ще му кажеш нещо, което ще му помогне. Например ще му кажеш: „Оправят ти се работите. Ще издържиш изпита си! Ще спечелиш!”

Представете си, че тук са наредени 100 души зад един от вас. Аз ги гледам, но той, който е пръв, не ги вижда. Аз виждам най-задния и му казвам: „Обичам те”. Другите не знаят кого целя аз. Те може би мислят, че този, когото обичам е първият. Ти никога няма да познаеш кой кого обича. Той обича Бога и ангела в теб.

При ангелите, когато обичат едного, всички други се радват. Там, когато има обич, всички са едно. Това прилича на следното: донесат една кошница грозде и я дават на едного, а той го раздаде на всички. Друга аналогия: един свири за някого, но всички, които слушат, се радват.

Когато двама души се разбират, те са близо, а когато не се разбират, те са далече един от друг.

Велик е Господ. Той задоволява хората. Ангелите понякога гледат как да задоволят един човек, изучават го, докато най-после го задоволят. Някой стои тъжен, скръбен. Ангелите знаят, че му липсва нещо. Те ще му донесат това нещо и той ще се чуди, че скръбта му е изчезнала. И казва: „Олекна ми на душата”.Ангелите идат при него от невидимия свят, цял оркестър – изсвирят му нещо и се променят мислите му. На Земята хората ще му кажат: „Не скърби, няма нищо”. Ангелите не му казват „няма нищо”, но го задоволяват.

*

Стана дума за слънчевата енергия. Учителя каза:

– От Слънцето иде към нас и друга светлина, която човешките очи не могат да схванат. Сега човек няма една мрежа в окото си, за да схване тази светлина. При шестата раса ще се образува тази мрежа и човек ще вижда нови цветове и нова светлина.

Една сестра попита:

– Кои са дълбоките причини на болестите?

– Болестите произхождат от три причини: от ума, сърцето и волята на човека. А може да кажем и така: болестите произхождат от физически, астрални и умствени причини. Когато човек е в разногласие с Божествения свят, идат едни болести. Когато е в разногласие с духовния свят, идат други болести, а когато е в разногласие с физическия свят, идат трети болести. Тези болести си имат свои разклонения.

Хората определят, че при болестта кръвта е нечиста, сърцето не работи добре, черният дроб не работи, добре, нервите не работят добре; после казват, че има в тялото някои микроорганизми. Това са само прояви във физическия свят, т. е. когато по-дълбоките причини са на лице, тези неща се появяват и действуват. По-дълбоките причини създават условия за проява на тези неща. Днешната медицина лекува само следствията, а не причините.

Традиция в живота на Братството е следното:

След всяка екскурзия първата ни неотложна работа при връщане е преобличането и измиването на нозете с топла вода. След това се събираме заедно с Учителя в малкия салон, а лятно време на външните маси на братска вечеря с картофена супа. След вечерята обикновено изпяваме няколко песни и някои музиканти изпълняват кратка музикална програма на цигулка или пиано. След това обикновено започва разговор.

На братската вечеря след днешната екскурзия в разговора Учителя каза между другото:

– Хиляди пъти като се обезсърчиш и най-после кажеш: „Няма да я бъде”, тогава ще дойде Истината и ще я постигнеш.