1932

1932 ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО

Музикален път

  Тайна молитва   Сега вие се намирате в положението на камък в планината, който чака само да го бутне някой, за да се подвижи и да тръгне надолу. За...